เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส จำกัด

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ (“นโยบาย”) ใช้อธิบายว่า บริษัท ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัท (เรียกว่า “แอปฯ” หรือ “เว็บไซต์” ตามลำดับ) ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ (feature) และบริการใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”)

    นโยบายนี้ใช้กับลูกค้า ผู้โดยสาร ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ (เช่น พาร์ทเนอร์คนขับ) ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”)

    “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย ข้อมูลการจ้างงาน และ ข้อมูลทางการเงิน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

    เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการตามที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมนี้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านหรือกลุ่มบุคคลมีความสัมพันธ์หลายอย่างกับเรา (ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้บริการของเราในกลุ่มธุรกิจของเราที่หลากหลายหรือหากท่านเป็นทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง รวมถึง กรณีท่านเป็นผู้โดยสารของเราหรือผู้ใช้บริการกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของเรา) เราจะเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านแหล่งต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา

    เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้เรามาอย่างสมัครใจ เช่น ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้

• กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้งาน หรือใบสมัคร (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น)
• ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่านในการให้บริการในฐานะพาร์ทเนอร์คนขับ หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง ของบริษัท (เช่น ข้อมูลใบขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และ ผลการตรวจสอบประวัติ (ตามที่กฎหมายอนุญาต))
• ติดต่อกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ของเรา (เช่น บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วอื่น ๆ)
• ยืนยันตัวตนของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ (เช่น การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตัวเองของท่าน หรือ ข้อมูลบัตรชำระเงินซึ่งได้รับการยืนยันโดยบุคคลอื่น)
• กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา (เช่น อายุ เพศ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้ เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลรายได้)
• ตกลงที่จะใช้บริการในรถยนต์ที่มีการติดตั้งการบันทึกเสียงและ/หรือวิดีโอ

    ในบางกรณี ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราเพื่อเป็นการดำเนินการตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือเมื่อมีความจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีข้างต้นอาจถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือ ทำให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ แล้วแต่กรณี

เมื่อใช้บริการของเรา

    ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอปฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น

• ตำแหน่งของท่าน (เพื่อตรวจจับจุดรับ และเส้นทางที่ผิดปกติ)
• ผลตอบรับ การประเมิน และคำชม
• ข้อมูลการทำธุรกรรม (เช่น วิธีการชำระเงิน และระยะทางที่เดินทาง)
• ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อหรือตอบสนองระหว่างท่านกับแอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา)
• ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ และหมายเลขประจำเครื่อง ไอพีแอดเดรส (IP address) ชื่อไฟล์ และเวอร์ชัน และการระบุโฆษณา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุถึงการแก้ไข ตัวเครื่องหรือแอป ฯ (modification))
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกผ่านฟีเจอร์ (feature) สื่อสารในแอปฯ ของเรา
• ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจถูกจัดเก็บผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเรา ตัวแทนของเรา การบันทึกเสียง และ/หรือการบันทึกวิดีโอของท่านระหว่างการโดยสาร (เช่น รูปภาพ เสียงหรือทั้งสองอย่าง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

จากแหล่งอื่น

    เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเราจะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าข้อมูลนั้นได้ถูกส่งมาให้เราอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งแหล่งข้อมูลอื่นที่เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านมานั้นรวมถึง

• โปรแกรมแนะนำ (referral)
• พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา เช่น พาร์ทเนอร์ผู้จัดหายานพาหนะ ผู้ให้บริการชำระเงิน พาร์ทเนอร์เรียกรถ และพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง
• ผู้ให้บริการประกันภัยและการเงิน
• เครดิตบูโร และ บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ
• แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ
• แหล่งข้อมูลของทางราชการ
• เมื่อผู้ใช้งานท่านอื่นของเราระบุท่านเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน
• จากผู้ให้บริการทางการตลาด หรือคู่ค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คนขับ

    หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

• ข้อมูลเทเลเมติกส์ (telematics) (เช่น ข้อมูลความเร็ว อัตราการเร่ง และการเบรกรถ)
• ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร (เช่น ข้อมูลเครื่องวัดความเร่ง ตำแหน่งบน GPS หมายเลข IMEI ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชื่อของแอปพลิเคชันที่ท่านติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน)
• ข้อมูลการจดทะเบียนยานพาหนะ
• ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อาจถูกจัดเก็บผ่านการติดต่อระหว่างท่านกับเรา ตัวแทนของเรา การบันทึกเสียง และ/หรือการบันทึกวิดีโอของท่านระหว่างการโดยสารในรถยนต์ (เช่น รูปภาพ เสียงหรือทั้งสองอย่าง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหว

    ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมบางประเภทอาจเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือที่มีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลประวัติของท่าน (เช่น ข้อมูลทางการเงิน และ ประวัติอาชญากรรม เท่าที่กฎหมายอนุญาต) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สถานภาพสมรส หรือข้อมูลชีวภาพ แล้วแต่กรณี เราเก็บรวมรวบข้อมูลเหล่านี้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

การบันทึกภายในรถยนต์
แอปฯ หรือ อุปกรณ์อื่นของบริษัท

    บริษัทอาจติดตั้งแอปฯ หรืออุปกรณ์อื่นสำหรับการบันทึกเสียง ภาพ และ/หรือ วิดีโอภายในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง และผู้โดยสาร ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บจากการบันทึกเสียง ภาพ และ/หรือ วิดีโอภายในรถยนต์นี้ เมื่อมีการบันทึกเสียง ภาพ และ/หรือ วิดีโอ การบันทึกนั้นจะถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยในลักษณะตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด

กล้องส่วนตัวภายในรถยนต์

    นอกจากนี้พาร์ทเนอร์บางรายของบริษัทอาจใช้กล้องส่วนตัวภายในรถเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว (เช่น เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง) อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนและ/หรือ ห้ามไม่ให้พาร์ทเนอร์ใช้งานกล้องส่วนตัวภายในรถนั้น ๆ ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน ที่ได้มาจากการบันทึกโดยกล้องส่วนตัวภายในรถ เป็นความรับผิดชอบของพาร์ทเนอร์รายนั้นแต่เพียงผู้เดียว และท่านควรสอบถามพาร์ทเนอร์รายนั้น หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกล้องส่วนตัวภายในรถของพวกเขา

อุปกรณ์เทเลเมติกส์ (Telematics)

    บริษัทอาจจะทำงานร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าบางราย เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เทเลเมติกส์ในยานพาหนะซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมและให้บริการได้ตามกำหนดเวลา
• เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
• เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
• เพื่อการติดตามภายในสำหรับยานพาหนะ การวิเคราะห์และการจัดการต่าง ๆ

    หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ อุปกรณ์เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเทเลเมติกส์ (เช่นความเร็ว การเร่งความเร็ว และข้อมูลการเบรคหรือห้ามล้อ) และข้อมูลตำแหน่งของท่าน หากท่านเป็นผู้โดยสารหนึ่งในยานพาหนะของเราที่ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ ข้อมูลตำแหน่งของท่าน (เช่นตำแหน่งของรถ) จะถูกเก็บรวบรวมด้วยเช่นกัน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอุปกรณ์เหล่านี้เป็นของพันธมิตรคู่ค้าที่เข้าทำสัญญาที่เหมาะสมกับบริษัทเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว ในขณะที่พันธมิตรคู่ค้าเหล่านี้เปิดเผยข้อมูล เทเลเมติกส์ดังกล่าวกับเรา (เพื่อให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น) เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คนขับหรือผู้โดยสารของเราที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์คนขับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

    ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่บริษัท ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา

    ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทอาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

การให้บริการและฟีเจอร์ส

    ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ เพื่อให้บริการ ทำให้มีความเฉพาะตัว บำรุงรักษา และพัฒนาแอปฯ เว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ

• ให้บริการแก่ท่านผ่านหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของเรา
• ติดต่อท่านเพื่อให้บริการ
• สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน
• ตรวจสอบข้อมูล
• ยืนยันตัวบุคคลของท่าน
• ยืนยันอายุของท่าน (หากจำเป็น)
• ตรวจสอบการเดินทางของท่าน และประมวลผลการชำระเงิน
• เสนอ รับ จัดให้ อำนวยความสะดวก หรือดำเนินการให้บริการประกันภัยและการเงิน
• ติดตามความคืบหน้าในการเดินทางของท่านและตรวจสอบเส้นทางที่ผิดปกติ
• เปิดใช้งานฟีเจอร์สที่ทำให้แอปฯ ของท่านมีความเฉพาะตัวสำหรับท่าน เช่น สร้างรายการสถานที่ที่ท่านชอบ และจุดหมายการเดินทางที่ผ่านมา
• ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานของท่านราบรื่นมากขึ้น เช่น การกรอกข้อมูลลงทะเบียนอัตโนมัติ (เช่น ชื่อ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) จากบริการหนึ่งไปสู่อีกบริการหนึ่ง หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมการสำรวจ (survey) ของเรา
• การบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาการใช้งาน (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม
• คุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
• ประมวลผลและบริหารจัดการรางวัลและคะแนนสะสมของท่าน
• เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา
• ประมวลผล จัดการ และยืนยันคำขอของท่านในการลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชัน รางวัล และบริการจากบริษัท
• เปิดให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการและกำหนดทรัพยากรยานพาหนะ และ
• ช่วยให้การรับบริการของท่านในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการบริการที่สมบูรณ์ เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น องค์กรที่ท่านซื้อสินค้าหรือบริการด้วยและผู้ที่บริษัทให้บริการในนามขององค์กรนั้น) สำหรับการให้บริการดังกล่าว

การสนับสนุนลูกค้า

    เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า โดยเราอาจดำเนินการดังนี้

• สืบสวนและจัดการความกังวล
• ติดตามและพัฒนาการตอบสนองด้านการสนับสนุนลูกค้า
• ตอบสนองต่อคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ
• แจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า

วิจัยและพัฒนา และความปลอดภัย

    เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของท่าน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ส (features) ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

    เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

    เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ ถูกคาดหวัง หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    ตัวอย่าง เช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

• ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น
• บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นของเรา
• คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเราในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท

    เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า ขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท การเงิน ธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการซื้อธุรกิจของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทอื่น

การตลาดและส่งเสริมการขาย

    เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดให้บริษัท และผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือส่งเสริมการขาย ของบริษัท พาร์ทเนอร์ ผู้สนับสนุน และผู้โฆษณาของบริษัท โดยเราอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

• ส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัปเดต จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ
• เพื่อแจ้ง เชิญชวน และจัดการให้ท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น

    เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้น (SMS) บริการส่งข้อความออนไลน์ การแจ้งเตือน โดยส่งถึงตัวบุคคล และ การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

    หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกใช้บริการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการตลาดและส่งเสริมการขาย ให้ท่านกดที่ลิงก์ “บอกเลิกใช้บริการ (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือท่านอาจบอกเลิกใช้บริการโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของท่านผ่านเมนูการตั้งค่าแอปฯ ของเรา

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 2. (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

ผู้ใช้งานท่านอื่น

    ตัวอย่างเช่น

• หากท่านเป็นผู้โดยสาร เราอาจให้ตำแหน่งที่รับและจุดหมายปลายทางของท่านแก่พาร์ทเนอร์คนขับเพื่อให้บริการตามคำขอของท่าน
• หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียน ตำแหน่งของยานพาหนะของท่าน และผลการประเมินของท่าน กับผู้โดยสาร
• หากท่านใช้บริการการสื่อสาร (Chat) ในแอปของเรา เราอาจเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์มือถือและชื่อที่ท่านลงทะเบียนกับบริษัทแก่บุคคลอื่นที่สื่อสารกับท่าน

บุคคลภายนอก

    ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ตำแหน่งของรถและชื่อของคนขับและ/หรือชื่อของผู้โดยสารกับบุคคลภายนอก เมื่อผู้โดยสารใช้ฟีเจอร์ (feature) กดปุ่ม “ช่วยเหลือ” (Help)

พาร์ทเนอร์ของบริษัท เมื่อท่านร้องขอ

    ตัวอย่างเช่น หากท่านร้องขอบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของบริษัท หรือใช้บริการส่งเสริมการขายที่จัดให้โดยพาร์ทเนอร์ของบริษัท บริษัทอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พาร์ทเนอร์ของบริษัทรายนั้น พาร์ทเนอร์ของเรารวมถึงพาร์ทเนอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปฯของเรา หรือแอปฯของเราเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่บริษัทมีความร่วมมือด้วยในการจัดให้มีส่งเสริมการขาย การแข่งขัน หรือบริการที่ต้องการความชำนาญพิเศษอื่น ๆ

กับผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของบริษัท

    เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ค้า ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง

• กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
• กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191)
• สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดภูเก็ต
• หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
• ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
• ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
• เครดิตบูโร และ บริษัทข้อมูลเครดิตอื่น ๆ
• ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน
• ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)
• พาร์ทเนอร์ทางการตลาด และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการตลาด (Marketing Platform)
• ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
• พาร์ทเนอร์ด้านการวิจัย รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับบริษัท หรือในนามบริษัท
• พาร์ทเนอร์จัดหายานพาหนะ
• พาร์ทเนอร์ด้านประกันภัยและการเงิน
• คนกลางที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ ผู้จัดการทรัพย์สิน และ ผู้รับฝากสินทรัพย์
• ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน
• พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้ค้า หรือผู้จัดหายานพาหนะที่เป็นบุคคลภายนอก

กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ

    เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกำหมาย (ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น) หรือ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เมื่อมีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล
2. เมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม (เช่น ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการการติดตามผู้สัมผัส และเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเรา)

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในนโยบายนี้ เว้นแต่ กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราเก็บรักษาข้อมูลได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั้น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว หรือ เราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ ป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้ หรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

5. คุกกี้ (Cookies) และการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

    บริษัท และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทอาจใช้คุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script) วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash) (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุกกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) (รวมถึงเครื่องมือระบุโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ เช่น ไอดีเอฟเอของบริษัทแอปเปิ้ล (Apple’s IDFA) หรือแอดเวอร์ไทซิ่งไอดีของกูเกิ้ล (Google’s Advertising ID) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) ในการใช้เว็บไซต์หรือแอปฯต่าง ๆ โดยคุกกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของท่าน ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่กลุ่มบริษัทบริษัทส่งให้แก่ท่าน และบนหน้าเว็บของกลุ่มบริษัทบริษัท ฯลฯ และคุกกี้อาจถ่ายทอดข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการของท่าน เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ท่านใช้ การเลือกคำค้นหา ไอพีแอดเดรส (IP address) ข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาซึ่งได้แสดงให้ท่านเห็นหรือที่ท่านได้คลิกเลือก และวันที่และเวลาของการใช้งาน ทั้งนี้ คุกกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

    บริษัทอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปฯเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่บริษัทเก็บรวบรวมของเพื่อบริษัทเอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเองกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านซึ่งบุคคลภายนอกได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่ไม่จำเป็น

    นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ของท่านในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลของสถานที่ตั้ง เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (Advertising Identifiers) หรือการเข้ารหัสแบบ Hash (Cryptographic Hash) ของเครื่องมือระบุบัญชีร่วม เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาเป้าหมาย

    หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุกกี้บนเว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) เพื่อปิด บล๊อค หรือระงับการใช้งานคุกกี้โดยลบประวัติการเยี่ยมชมและลบแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่าน

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    เราจะดำเนินการด้วยมาตรการตามกฎหมาย องค์กร และเทคนิค เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง โดยประการนี้ให้หมายรวมถึงมาตรการป้องกันการสูญหาย หรือใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของพนักงานของเราภายใต้หลักความจำเป็นต้องรู้ข้อมูล กระบวนการใด ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

    อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมิใช่ช่องทางที่ปลอดภัยเสียทีเดียว แม้ว่าเราจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยซึ่งข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านช่องทางออนไลน์ใด ๆ ได้ ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านต่อไป

7. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

• เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• ขอให้แก้ไข และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในบางกรณี)
• ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี
• เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยินยอมของท่าน)
• ขอรับหรือขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา และเราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอ้างความยิมยอม หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านถูกละเมิดสิทธิด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ผิดกฎหมาย

    เมื่อท่านมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับเราได้ ถ้าเราได้ขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านตามหน้าที่ทางของกฎหมายของเรา

    อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา หรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2 (การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการได้ เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน เราจะยังสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต

    ถ้าท่านต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 9 (ช่องทางการติดต่อเรา) ด้านล่าง

    เราจะตรวจสอบและยืนยันคำขอของท่านก่อน เราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารยืนยันประกอบคำขอเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านมีอำนาจที่จะขอใช้สิทธิ

    เมื่อยืนยันได้แล้วว่าท่านมีอำนาจในการขอใช้สิทธิ เราจะดำเนินการปฏิบัติตามคำขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด

8. การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

    บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยลงประกาศนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วลงบนเว็บไซต์ โดยการที่ท่านใช้แอปฯ เว็บไซต์ หรือบริการ ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับบริษัทต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขนโยบายนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

9. ช่องทางการติดต่อเรา

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่:
ชื่อ: บริษัท ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่: 32/11 ถ.เทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
e-Mail Address: [email protected]

ต้นฉบับของนโยบายนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ภาษาไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ให้ถือเอานโยบายฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญ